Oferta:
1. Prowadzimy pełną księgowość dla osób fizycznych, osób prawnych i spółek prawa handlowego
2. Oferujemy kompleksową obsługę małych i średnich przedsiębiorstw:

- usługi w zakresie księgowości: księga przychodów i rozchodów, ewidencja ryczałtowa
- rozliczanie VAT, VAT marża
- zeznania roczne
- prowadzenie kadr i płac
- umowy cywilnoprawne (zlecenia, o dzieło, najem, dzierżawa, użyczenia...)
- rozliczenia ZUS 
3. Wypełniamy zeznania roczne dla podmiotów gospodarczych i osób nieprowadzących działalności gospodarczej
4. Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie wniosków o zwrot VAT na materiały budowlane (VZM-1)
5. Dokonujemy rozliczeń wniosków do PFRON (refundacje za pracowników niepełnosprawnych)
6. Składamy wnioski o zwrot VAT dla niektórych podmiotów
(z faktur zagranicznych) - VAT-REF